• 3

    Stowarzyszenie Artystów Polskich

    Read more
  • 1

    Stowarzyszenie Artystów Polskich

Stowarzyszenie Artystów Polskich

 

Stowarzyszenie zrzesza twórców, kompozytorów (muzyki współczesnej), muzyków, fotografików, literatów, poetów i animatorów kultury.

 

Ta interdyscyplinarna współpraca ma kluczowe znaczenie w naszej działalności. Wydaje nam się, że jest konieczne by młody twórca wychodził poza ścisły krąg własnego środowiska, poznał inny sposób twórczego myślenia, inną materię i filozofię. Wierzymy w siłę rozmaitości, dlatego powołaliśmy w 2007 na krakowskim Kazimierzu Stowarzyszenie, skupiające artystów różnych dziedzin oraz animatorów kultury, ludzi którym kondycja współczesnej sztuki nie jest obojętna. Wreszcie obywateli aktywnie uczestniczących w życiu kulturalnym kraju, realizujących się twórczo w demokracji.

Oświadczenie w sprawie oznakowania Kamienia Karłowicza

 

W odpowiedzi na niektóre stwierdzenia, sformułowane w publikacjach prasowych, w szczególności na artykuł  w Dzienniku Zachodnim (15 października br.) oraz w materiałach radiowych i telewizyjnych, Zarząd Stowarzyszenia wydał oświadczenie by wyjaśnić przeinaczenia. Trudno się odnieść do wszystkich stwierdzeń komentujących naszą akcję, mającą doprowadzić do upamiętnienia w Tatrach Mieczysława Karłowicza, dlatego ograniczymy się do najważniejszych kwestii.

Pełny tekst oświadczenia (plik pdf) jest dostępny w dziale "Pliki do pobrania".

Czytaj więcej...

Organizacje i partnerzy społeczni o stanowieniu prawa w Polsce

W wyniku wprowadzenia ostatniej nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów poszczególne ministerstwa tworzą założenia merytoryczne do projektów ustaw. Konsultacje społeczne prowadzone są wyłącznie na tym etapie. Następnie Rządowe Centrum Legislacji (RCL) przekłada założenia na projekt ustawy. Przyjęcie tego nowego systemu prac legislacyjnych nie tylko nie poprawia, ale wręcz utrudnia prowadzenie efektywnych i rzeczywistych konsultacji społecznych projektów aktów prawnych. W nowych regulacjach nie ma żadnego przepisu, który sprzyjałby szerszemu włączaniu obywateli w prace nad projektami aktów prawnych, są natomiast takie, które udział strony społecznej ograniczają. Fundamentalne problemy dotyczące udziału obywateli w tworzeniu prawa ich dotyczącego to: brak przejrzystości źródeł prawa oraz brak przejrzystości co do podmiotu, przedmiotu i form konsultacji.

Autorzy listu proponują między innymi:

·   wprowadzenie porządkujących regulacji w Regulaminie Pracy Rady Ministrów, w tym zasady, że projekty aktów prawnych konsultowane będą zarówno na etapie założeń jak i na etapie powstania tekstu;

·   przygotowanie wyczerpującej, napisanej zrozumiałym dla nie prawników językiem informacji dla obywateli, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych o tym, jak można włączyć się w proces stanowienia prawa;

·  wprowadzenie obowiązku opatrywania projektów aktów prawnych oraz wprowadzanych do nich poprawek - imieniem i nazwiskiem autora;

·   zobowiązanie zarówno resortów jak i RCL do ustosunkowania się do zgłoszonych uwag na piśmie, przynajmniej tych, które są przez nich odrzucane;

·    rozszerzenie listy podmiotów uczestniczących w konsultacjach.

List kończy się prośbą skierowaną do Premiera o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za uspołecznienie procesu legislacyjnego i uczynienie go bardziej przejrzystym, która w jego imieniu rozpocznie współpracę z autorami i innymi podmiotami wspierającymi tę inicjatywę. 

List otrzymał już wsparcie znaczącej grupy osób i instytucji, m.in. członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.


Wszystkich, którzy popierają tezy zawarte w liście prosimy o wyrażenie go poprzez przesłanie maila zawierającego dane osoby podpisującej (imię i nazwisko, reprezentowana organizacja lub instytucja) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Z treścią listu można się zapoznać na stronie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych www.ofop.eu

 

Anna Mazgal, OFOP

Kamień Mieczysława Karłowicza

Polscy muzycy z Paryża są autorami strony internetowej o ostatnim tatrzańskim szlaku Mieczysława Karłowicza i kamieniu upamiętniającym jego tragiczną śmierć. http://karlowicz.free.fr. Pomysł witryny, jak piszą powstał z irytacji na nagminne kojarzenie przez „turystów” kamienia Karłowicza z „jakimś hitlerowskim grobem"...

 

szatan

 

Mamy nadzieję, że ze względu na przypadającą w 2009 r. setną rocznicę śmierci kompozytora i taternika, zostanie umieszczona informacja o tym kim był Mieczysław Karłowicz, którego śmierć pod śniezną lawiną upamiętnia kamień na szlaku pod Małym Kościelcem, postawiony w 1909.

Stowarzyszenie Artystów Polskich wystosowało do p. Pawła Skawińskiego Dyrektora Naczelnego Tatrzańskiego Parku Narodowego, list z apelem o umieszczenie na szlaku znaku informującego o tym, że głaz w dole stoku upamiętnia śmierć polskiego kompozytora.

 

Pod listem otwartym do TPN-u można się podpisać na stronie internetowej: www.petycje.pl/3898

Wspierają nas m.in.: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK.

Spotkanie z radnymi z Komisji Kultury Rady Miasta Krakowa

 

W czwartek 5 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Konwentu Stowarzyszeń Twórczych Miasta Krakowa z Radnymi z Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. Stowarzyszenie Artystów Polskich reprezentował prezes zarządu Jacek Ajdinović.

 

Podczas zebrania przedstawiciele Konwentu zaprezentowali swoje stanowisko w istotnych sprawach dla życia kulturalnego i środowiska twórczego Krakowa. Członkowie Komisji Kultury wyrazili się przychylnie do propozycji współpracy z Konwentem, która ma być w przyszłości realizowana poprzez cykliczne spotkania i konsultacje.

Przystąpiliśmy do Konwentu Stowarzyszeń Twórczych Krakowa

 

Na zebraniu 10 grudnia 2008 r. przyjęto akces Stowarzyszenia Artystów Polskich. Konwent Stowarzyszeń Twórczych Krakowa od lat skupia krakowskie organizacje twórcze reprezentowane przez ich prezesów. Celem Konwentu jest integracja środowiska artystycznego, a także podejmowanie różnego rodzaju działań na rzecz kultury. W przeszłości wielokrotnie zabierał głos w sprawach ważnych dla życia kulturalnego Krakowa. Konwent działa jako stowarzyszenie zwykłe, w tym sensie nie jest typowym związkiem stowarzyszeń.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, oraz jak je usunąć, przeczytaj politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information