• 3

    Stowarzyszenie Artystów Polskich

  • 1

    Stowarzyszenie Artystów Polskich

Stowarzyszenie Artystów Polskich

 

Stowarzyszenie zrzesza twórców, kompozytorów (muzyki współczesnej), muzyków, fotografików, literatów, poetów i animatorów kultury.

 

Ta interdyscyplinarna współpraca ma kluczowe znaczenie w naszej działalności. Wydaje nam się, że jest konieczne by młody twórca wychodził poza ścisły krąg własnego środowiska, poznał inny sposób twórczego myślenia, inną materię i filozofię. Wierzymy w siłę rozmaitości, dlatego powołaliśmy w 2007 na krakowskim Kazimierzu Stowarzyszenie, skupiające artystów różnych dziedzin oraz animatorów kultury, ludzi którym kondycja współczesnej sztuki nie jest obojętna. Wreszcie obywateli aktywnie uczestniczących w życiu kulturalnym kraju, realizujących się twórczo w demokracji.

Członkowie

Członkowie Zwyczajni

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem i zarazem kompozytorem, muzykiem, literatem, twórcą, artystą, animatorem kultury i sztuki lub osobą zasłużoną dla kultury i środowiska artystycznego, a także osobą zainteresowaną kulturą i sztuką oraz dziedzictwem narodowym. (§ 15. 1. Statutu)

Zainteresowanym wstąpieniem do Stowarzyszenia przesyłamy nasz statut. Po zapoznaniu się z nim osoby zdecydowane zgłosić swój akces, powinny na piśmie (własnoręcznie podpisanym) zadeklarować chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Artystów Polskich, a także koniecznie podać informację adresowe zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr tel. domowego, komórkowego, e-mail, adres strony internetowej. Zgodnie ze statutem, osoba deklarująca chęć wstąpienia, musi posiadać rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia, prosimy o kontakt z Zarządem.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Formularz jest do pobrania na naszej stronie, w pliku PDF. (Menu główne - Pliki do pobrania)

Do zgłoszenia powinna być dołączona krótka biografia osoby zainteresowanej, z wykazem jej dorobku twórczego. (artyści)

 

Członkowie Wspierający

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego porozumienia. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

 

Wyrażam zgodę na pozostawienie moich danych osobowych w bazie danych Stowarzyszenia Artystów Polskich, z siedzibą w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do zrealizowania rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. 133 poz. 833.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, oraz jak je usunąć, przeczytaj politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information