• 3

    Stowarzyszenie Artystów Polskich

  • 1

    Stowarzyszenie Artystów Polskich

Stowarzyszenie Artystów Polskich

 

Stowarzyszenie zrzesza twórców, kompozytorów (muzyki współczesnej), muzyków, fotografików, literatów, poetów i animatorów kultury.

 

Ta interdyscyplinarna współpraca ma kluczowe znaczenie w naszej działalności. Wydaje nam się, że jest konieczne by młody twórca wychodził poza ścisły krąg własnego środowiska, poznał inny sposób twórczego myślenia, inną materię i filozofię. Wierzymy w siłę rozmaitości, dlatego powołaliśmy w 2007 na krakowskim Kazimierzu Stowarzyszenie, skupiające artystów różnych dziedzin oraz animatorów kultury, ludzi którym kondycja współczesnej sztuki nie jest obojętna. Wreszcie obywateli aktywnie uczestniczących w życiu kulturalnym kraju, realizujących się twórczo w demokracji.

Sponsorzy

Zapraszamy do współpracy sponsorów instytucjonalnych oraz osoby prywatne.

Oferujemy Państwu atrakcyjną ofertę promującą wizerunek Państwa firmy, w ramach organizowanych przez nas wydarzeń artystycznych. Mamy nowoczesne pomysły, zróżnicowane zależnie od Państwa gotowości do zaangażowania, takie jak m. in. współpraca barterowa czy program partnerski, prowadzony przez naszego konsultanta.

Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć przekazane darowizny (pieniężne lub rzeczowe) od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT). (szczegóły poniżej)

Osoby zainteresowane stałą współpracą mogą zostać Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia, na podstawie indywidualnego porozumienia dopasowanego do Państwa potrzeb i oczekiwań. Mogą Państwo wspierać całą naszą działalność statutową lub wybrać konkretną imprezę, organizowaną przez nas, którą chcielibyście wspomóc.

Kandydatury strategicznych firm wspierających działalność Stowarzyszenia Artystów Polskich będą zgłaszane do prestiżowych konkursów mających na celu promowanie działań w zakresie mecenatu i sponsoringu takich jak: Dobroczyńca Roku, Mecenas Kultury, Mecenas Kultury Krakowa.

 

Więcej informacji zdobędą Państwo kontaktując się z nami indywidualnie - Kontakt

Nasza oferta dla drobnych lub regularnych darczyńców:

  • linki pozycjonujące na stronie artyscipolscy.pl Page Rank = 4
  • miejsca reklamowe na naszej stronie (banery)

Umowa barterowa lub umowa darowizny.

Nazwiska darczyńców zostaną opublikowane na naszej stronie, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.

Linki wyświetlane są w widocznym miejscu, w dziale "Reklama", po prawej stronie witryny.

  •  

Zastrzeżenia: Nie umieszczamy linków, które reklamują strony:łamiące obowiązujące prawo, naruszające dobre imię osób trzecich, naruszające dobre obyczaje współżycia społecznego, nawołujące do przemocy, pornograficzne, erotyczne itp.

Ulgi i odliczenia podatkowe

Informujemy o możliwości odpisu od dochodu darowizny na cele pożytku publicznego

 

W 2011 r. podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (niekoniecznie wpisanych na listę organizacji pożytku publicznego), w ramach limitu 6% dochodu. Stowarzyszenie Artystów Polskich prowadzi działalność pożytku publicznego i z tego tytułu darowizny na rzecz Stowarzyszenia mogą Państwo odliczyć od swojego dochodu, w maksymalnej kwocie 6 % dochodu. (zeznanie PIT-36, PIT-37, PIT-28)

Do zeznania rocznego, należy wypełnić załącznik PIT-O, wypełniając cz. A i B, wraz z informacją o obdarowanej organizacji, a także dowód przekazanie darowizny (polecenie przelewu) Z naszej strony, otrzymają Państwo oświadczenie przyjęcia darowizny. Można też przekazać darowiznę rzeczową, wymagane jest wtedy udokumentowanie jej wartości (np. faktura Vat)

Ulga dotyczy darowizn dokonanych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Jedynym warunkiem odpisania darowizny, jest jej przekazanie na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w terminie do 31 grudnia 2011 r.

Beneficjentami odliczanych darowizn mogą być nie tylko organizacje pożytku publicznego, ale również organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne takie jak: Stowarzyszenia i Fundacje.

Jako działalność pożytku publicznego Ustawodawca określił m. in.:

- działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

- działalność charytatywną,

- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Są to właśnie cele statutowe naszego Stowarzyszenia, gdyż w/g § 9 statutu celem Stowarzyszenia Artystów Polskich jest:

1.    rozwijanie kultury muzycznej, literackiej, sztuki oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego;

2.    promocja twórczości twórców i artystów, ze szczególnym uwzględnieniem polskich twórców młodego pokolenia;

3.    promocja kultury i sztuki narodowej w kraju i za granicą;

4.    promocja miasta Krakowa oraz krakowskiego środowiska artystycznego;

5.    wspieranie środowiska członkowskiego, jego integracji oraz potrzeb;

6.    wspieranie polskich instytucji kulturalnych;

7.    działalność charytatywna;

8.    wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

9.    działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

Obywatele Unii Europejskiej oraz firmy działające na jej terenie, a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego (m. in. Szwajcaria) mogą odpisać od podatku lub dochodu darowizny przekazane dla stowarzyszenia. (limity kwotowe są różne, zależnie od przepisów obowiązujących w danym kraju)

Wszystkich Państwa, chcących wesprzeć naszą działalność statutową, prosimy o kontakt. Jeśli mają Państwo pytania, wątpliwości, postaramy się na nie odpowiedzieć, jeśli będzie to konieczne, konsultując się z prawnikiem. Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie  Artystów Polskich nie posiada jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego i nie jest uprawnione do otrzymywania darowizn z tytułu 1 %.

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA

tel. 0 801 055 055 (opłata jak za 1 impuls lokalny) lub z tel. kom.: 22 330 0330

Podstawa prawna:

Art.26 i 26a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Art.11 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.933 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. Zm.)

Linki:

PIT.pl Ulgi i odliczenia w 2011 r. www.pit.pl/ulgi-odliczenia

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, oraz jak je usunąć, przeczytaj politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information